Jak získat OSAGO v roce 2019
Auto pojištění
Jak získat OSAGO v roce 2019
CTP je systém povinného pojištění odpovědnosti vůči třetím osobám. To znamená, že řízení vozidla bez zásady CTP je zákonem zakázáno a v případě poškození vašeho vozu budete jako majitel moci požadovat náhradu škody. Podle zásady CTP se skutečné škody způsobené vozidlu hradí (mínus skutečné opotřebení součástí stroje). Existuje postup pro náhradu škody a každý
Jak získat pojištění pro havárie
Auto pojištění
Jak získat pojištění pro havárie
Řidiči automobilů, kteří se dostanou do dopravní nehody, musí mít jasný akční plán, aby získali pojištění. Tím se zamezí mnoha problémům a ztrátám při dalším návrhu pojistné události. Pokyn 1 Zavolejte pojišťovnu, od které jste obdrželi zásady CTP. Telefon je obvykle uveden v levém horním rohu telefonu nebo v seznamu zástupců, který je vydán společně s touto zásadou. Informujte operátora o čase, místě nehod
Jak vypočítat osago v roce 2019
Auto pojištění
Jak vypočítat osago v roce 2019
Při výběru automobilu je zcela přirozené přemýšlet o tom, kolik povinného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla bude stát. Potřebujete vědět, jak vypočítat náklady na pojistné smlouvy. Budete potřebovat Především byste měli vědět, že náklady na politiku CTP pro vaše auto v jakékoliv pojišťovně budou stejné. To se řídí vyhláškou vlády Ruské fed
Jak vyplnit upozornění při nehodě
Auto pojištění
Jak vyplnit upozornění při nehodě
Spolu s pojistnou smlouvou jste povinni vydat formou oznámení o nehodách v souladu s odstavcem 41 pravidel pojištění CTP. Je vyplněna všemi účastníky nehody. To je velmi důležitý dokument pro získání pojištění: pokud takové oznámení není vyplněno, bude mít pojišťovna právo odmítnout vám zaplatit. Pokyn 1 Nejlépe vyplňte oznám
Jak se dostat na kasko pojištění
Auto pojištění
Jak se dostat na kasko pojištění
Dobrovolné pojištění automobilů nemá jasný tarif, stanovený někým. V různých pojišťovnách, individuální výpočet pojištění trupu . To může být číslo od 8 do 20 procent hodnoty vozu. Co je nezbytné pro registraci pojistného krytí pojištění ? Pokyn 1 Za prvé, je nutné rozhodnout o pojišťovně. V závislosti na vašich preferencích
Jak se dostat do casco
Auto pojištění
Jak se dostat do casco
Pojistná smlouva CASCO je dobrovolné pojištění, které umožňuje vlastníkovi vozidla kompenzovat škodu způsobenou mu v případě poškození vozidla nebo jeho krádeže. Politiku CASCO můžete získat prostřednictvím jedné z pojišťoven. Pokyn 1 Pokud si koupíte nové auto, pak si můžete zakoupit pojistku CASCO přímo u prodejce automobilů - ve většině salonků jsou zástupci pojišťoven. Pohodlí je, že vaše auto nebude nutné
Jak si vybrat Casco
Auto pojištění
Jak si vybrat Casco
CASCO je univerzální prostředek k ochraně vašeho vozu před různými překvapeními, ke kterým může dojít na silnici, jako je nehoda nebo poškození, stejně jako terén - to je krádež, požár nebo povodeň. To vám umožní ušetřit velké peníze v různých situacích, ve kterých je lepší nechat se klesat, ale pravděpodobnost, že stále existuje. Pokyn 1 Existují dva druhy pojištění
Jak kompenzovat nehodu
Auto pojištění
Jak kompenzovat nehodu
Růst vozového parku v Rusku (v roce 2010 bylo v zemi registrováno více než 33 milionů vozidel) má samozřejmě za následek zvýšení počtu dopravních nehod (v roce 2010 to bylo 199 431 nehod ). Když máte auto, nemůžete vyloučit, že vaše auto může trpět akcí jiných motoristů. A ačkoli po dobu sedmi let existuje povinné pojištění občanskoprávní odpovědnosti motoristů, zcela nevyřeší problém odškodnění v případě nehody . Pokyn 1 Správně vydejte nehodu . Zavolejte dop
Jak získat platbu za casco
Auto pojištění
Jak získat platbu za casco
CASCO pojištění je určeno na pomoc motoristům, kteří utrpěli auto v případě nehody nebo byli uneseni. Pamatujte si, že pojištění nezbavuje povinnosti dodržovat pravidla silnice. Pokyn 1 Pokud vaše auto, které jste pojištěno proti pojištění trupu utrpělo, pak společnost, ve které jste pojištění provedli, vám nabídne několik způsobů, jak jej obnovit. Jedná se o opravu, platbu v hoto
Jak pojistit auto
Auto pojištění
Jak pojistit auto
Finanční škoda způsobená dopravní nehodou může být spíše velká, zatímco OSAGO, navzdory běžné mylné představě, ji plně nevyrovná. Správný výběr pojišťovny může ušetřit značnou částku pro vlastníka vozu. Pokyn 1 Při výběru pojišťovny musíte nejprve věnovat pozornost její popularitě a finanční stabilitě. Tyto informace lze získat odkazem na ratingy
Tip 1: Jak obnovit pojistnou smlouvu
Auto pojištění
Tip 1: Jak obnovit pojistnou smlouvu
Často, v případě ztráty, poškození nebo provedení změn v datech, musíme obnovit pojistné smlouvy . V tomto případě může pojišťovna v několika minutách obnovit a vydat váš duplikát. Budete potřebovat - žádost o vydání duplikátu u pojišťovny. Pokyn 1 Obnova politiky CTP může být nutná v několika případech. Za prvé, můžete ho ztratit. V takové
Jak získat pojistnou platbu v případě nehody v roce 2019
Auto pojištění
Jak získat pojistnou platbu v případě nehody v roce 2019
Pokud se vaše auto stalo obětí nehody, pak podle zákona musí pojišťovna vám zaplatit peníze do patnácti pracovních dnů od okamžiku, kdy jste předložili poslední doklad. V praxi je však interakce s pojistníky obtížná. Pokyn 1 Pokud se potřebujete dozvědět pojistnou platbu ve společnosti osoby odpovědné za nehodu, okamžitě po události obdržíte formální rozhodnutí dopravní policie (soud) o tom, co se stalo. Shromážděte všechny potřebné dokum
Jak získat pojištění pro auta v roce 2019
Auto pojištění
Jak získat pojištění pro auta v roce 2019
Pojištěné nehody u majitelů automobilů se vyskytují poměrně často. Důvodem může být dopravní nehoda nebo jiná nepříjemná situace. Není náhodou v celém Rusku zákon o povinném auto pojištění. Budete potřebovat - pojistná smlouva; - doklady potvrzující nehodu. Pokyn 1 Navštivte oddělení dopravní policie, která se zabývá vaším případem, a obdrží od zaměstnanců osvědčení o formuláři č. 748 o účasti na dopravní nehodě. V certifikátu mu
Jak vypočítat náklady na Casco
Auto pojištění
Jak vypočítat náklady na Casco
Pojištění nového vozidla proti poškození a krádeži (CASCO) se dnes používá téměř stejně často jako CTP. Pouze v různých pojišťovnách se náklady na takovou politiku liší. Chcete-li rozhodnout o nutnosti pojistit auto na pojištění trupu, zkuste si sami vypočítat náklady na pojištění. Pokyn 1 Při výpočtu politiky CA
Co dělat, pokud neexistuje pojištění
Auto pojištění
Co dělat, pokud neexistuje pojištění
Při neexistenci pojištění z jakéhokoli důvodu nemá majitel vozu právo řídit vozidlo. Má však právo převést, aby majitel vozu udělal jakoukoli jinou osobu, a svěřil jí vozidlo. Nový majitel může vozit 5 dní bez pojištění. Pokud jste vlastníkem automobilu, vezměte si kus papíru a zapište plnou moc s dnešním číslem osobě, kterou si vyberete. V takovém případě se správce stáv
Jak zadat osobu do pojištění
Auto pojištění
Jak zadat osobu do pojištění
Někdy existují situace, kdy je nutné svěřit řízení vozu outsiderovi. Pokud však tato osoba není uvedena v pojištění, jsou porušeny podmínky pojistné smlouvy, což je potrestáno pokutou. Současně málo lidí může poradit, jak správně zadat nový ovladač v CTP. Budete potřebovat - současná politika CTP; - cestovní pas a nová práva řidiče Pokyn 1 V žádném případě neprovádějte nezávislé opravy zásad. Veškeré změny v pojištění OSAGO umožňují pouz
Jak odhadnout škody po havárii v roce 2017
Auto pojištění
Jak odhadnout škody po havárii v roce 2017
Každý den na silnicích je velké množství nehod. Majitelé postižených vozidel čelí problému posuzování poškození automobilu a získání od pojišťovny dostatečné množství k obnovení vozu. Pokyn 1 Absolvování zkoušky v pojišťovně osoby zodpovědné za úraz nebo v jeho. Chcete-li to provést, obraťte se na pojišťovnu osobně a poskytněte všechny dokumenty o nehodě. Budete potřebovat certifikát o incidentu
Jak zkontrolovat politiku Casco
Auto pojištění
Jak zkontrolovat politiku Casco
Při uzavírání smlouvy o pojištění automobilů proti krádeži a škodám (politika CASCO) je důležité důvěřovat pojišťovně a spoléhat se na profesionalitu a kompetenci jejích zaměstnanců. Ale i v případě úplné důvěry je třeba zkontrolovat správnost vyplnění pojistné smlouvy. Pokyn 1 Uveďte, zda organizace, kte
Jak vybrat CTP v roce 2019
Auto pojištění
Jak vybrat CTP v roce 2019
V souladu se zákonem je pro všechny majitele automobilů povinné povinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. OSAGO má chránit vlastníka vozidla před povinností kompenzovat škody na majetku a zdraví třetích osob, s nimiž může během provozu vozidla způsobit škodu. Jak si vybrat pojišťovnu
Jak získat auto pojištění
Auto pojištění
Jak získat auto pojištění
K zajištění pojištění automobilu před krádeží a poškozením je nutné kontaktovat pojišťovnu. Vyplňte žádost a poskytněte zástupci pojišťovny spolehlivé informace o vozidle. Pokyn 1 Vyberte pojišťovací společnost, s níž chcete uzavřít smlouvu o pojištění automobilu. Podívejte se na webové stránky Federálního úřadu pro dohled nad pojišťovnictvím, zda má organizace příslušnou licenci. 2 Obraťte se na svou pojišťovnu, abyste vypočí